.
WHAT'S NEW?
Loading...
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lichbloc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lichbloc. Hiển thị tất cả bài đăng

Bìa lịch bloc giá rẻ mã HN 2017 - MDF

Bìa lịch bloc giá rẻ mã HN 2017 - MDF


Bìa lịch gắn bloc. KHổ 40x60cm , dạng lịch Metalize.
ván MDF 3mm , Chạm cát, bế nổi , gắn chữ nổi mạ vàng
Giá lịch lò xo giữa có ép kim nội dung : ....

bia-lich-bloc-mdf-hn-1
Bìa lịch gắn bloc. KHổ 40x60cm , dạng lịch Metalize.
ván MDF 3mm , Chạm cát, bế nổi , gắn chữ nổi mạ vàng
Giá lịch lò xo giữa có ép kim nội dung : ....

bia-lich-bloc-mdf-hn-2
Bìa lịch gắn bloc. KHổ 40x60cm , dạng lịch Metalize.
ván MDF 3mm , Chạm cát, bế nổi , gắn chữ nổi mạ vàng
Giá lịch lò xo giữa có ép kim nội dung : ....
bia-lich-bloc-mdf-hn-3


www.lichxuan.net

Bìa lịch bloc giá rẻ mã HN 2017

Bìa lịch bloc giá rẻ mã HN 2017


Bìa lịch lò xo giữa gắn bloc. KHổ 37x68cm , dạng lịch Metalize
Giá lịch lò xo giữa có ép kim nội dung : ,,,,,,,,

bia-lich-bloc-loxo-giua-hn-1
Bìa lịch lò xo giữa gắn bloc. KHổ 37x68cm , dạng lịch Metalize​
Giá lịch lò xo giữa có ép kim nội dung : ,,,,,,,,

bia-lich-bloc-loxo-giua-hn-2

Bìa lịch lò xo giữa gắn bloc. KHổ 30x60cm , dạng lịch Metalize
Giá lịch lò xo giữa có ép kim nội dung : ,,,,,,,,

bia-lich-bloc-loxo-giua-hn-3

www.lichxuan.net

BÌA LICH LAMINATE

MẪU NĂM 2015
Cũng như bìa lịch bloc, nhưng khách hàng muốn bìa lịch đẹp hơn, sang trọng hơn và bền hơn . Họ chọn loại bìa lịch laminate


Lịch laminate 2015

LỊCH LÒ XO GIỮA 

MẪU NĂM 2015
Loại lịch giống như loại lịch bloc , nhưng được gắn lò xo kẽm ở giữa 2 bìa lịch mục đích để miếng bìa lịch ít chiếm diện tích hơn . Loại lịch lò xo giữa có 2 loại :
1- loại Bìa lò xo giữa và gắn thêm 1 bloc lịch bên ngoài
2- loại Bìa lò xo giữa , trên bìa có gắn thêm bộ số . Loại lịch này ít chiếm diện tích và thường có 13 tờ cho một bộ số

Lịch lò xo giữa gắn Bloc và Lịch lò xo giữa gắn bộ số, 
Mã Lịch HN

Lịch Bloc Đại - HN
HN 01 - Bloc siêu cực đại , KT bloc 30x40 cm, Túi vải - Giá : 425.000

HN 02 - Bloc siêu cực đại , KT bloc 25x35 cm, Túi vải - Giá : 325.000

HN 03 - Bloc siêu đại , KT bloc 20x30 cm, Túi vải - Giá : 235.000

HN 04 - Bloc siêu đại , KT bloc 20x30 cm, Túi vải - Giá : 235.000

HN 05 - Bloc đại , KT bloc 16x24 cm, Hộp  - Giá : 175.000
Bloc Đại 14.5x20.5 cm Lịch lò xo giữa - HN
LỊCH BLOC 

MẪU NĂM 2015
Lịch bloc có các khổ khác nhau . Bìa loại thường và loại tốt
Ngoài ra có khách hàng muốn bìa lịch đẹp hơn, sang trọng hơn và bền hơn . Họ chọn loại bìa lịch laminate

Loại bìa lịch LAMINATE