.
WHAT'S NEW?
Loading...

LỊCH LÒ XO GIỮA GẮN BLOC

LỊCH LÒ XO GIỮA 

MẪU NĂM 2015
Loại lịch giống như loại lịch bloc , nhưng được gắn lò xo kẽm ở giữa 2 bìa lịch mục đích để miếng bìa lịch ít chiếm diện tích hơn . Loại lịch lò xo giữa có 2 loại :
1- loại Bìa lò xo giữa và gắn thêm 1 bloc lịch bên ngoài
2- loại Bìa lò xo giữa , trên bìa có gắn thêm bộ số . Loại lịch này ít chiếm diện tích và thường có 13 tờ cho một bộ số

Lịch lò xo giữa gắn Bloc và Lịch lò xo giữa gắn bộ số, 
Mã Lịch HN

Lịch Bloc Đại - HN
HN 01 - Bloc siêu cực đại , KT bloc 30x40 cm, Túi vải - Giá : 425.000

HN 02 - Bloc siêu cực đại , KT bloc 25x35 cm, Túi vải - Giá : 325.000

HN 03 - Bloc siêu đại , KT bloc 20x30 cm, Túi vải - Giá : 235.000

HN 04 - Bloc siêu đại , KT bloc 20x30 cm, Túi vải - Giá : 235.000

HN 05 - Bloc đại , KT bloc 16x24 cm, Hộp  - Giá : 175.000
Bloc Đại 14.5x20.5 cm Lịch lò xo giữa - HN
0 nhận xét:

Đăng nhận xét