.
WHAT'S NEW?
Loading...

LỊCH 5 TỜ 2015

LỊCH 5 TỜ 2015

MẪU NĂM 2015
Loại Lịch 5 tờ rất thông dụng, 1 tờ đầu tiên sẽ là hình ảnh chủ đề cho bộ lịch, 4 tờ còn lại sẽ chứa 12 tháng . Mỗi tờ là 3 tháng, lịch 5 tờ nẹp thiếc thì dùng giấy định lượng 120gsm , dùng nẹp thiếc để nẹp 5 tờ lịch với nhau . 

Lịch nẹp thiếc 5 tờ Mã lịch BM - Từ BM80 đến BM95
Lịch nẹp thiếc 5 tờ Mã lịch HBT - Từ HBT46 đến HBT63

Lịch nẹp thiếc 5 tờ Mã lịch HT - Từ HT45 đến HT49
0 nhận xét:

Đăng nhận xét