.
WHAT'S NEW?
Loading...
Hiển thị các bài đăng có nhãn lich bloc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn lich bloc. Hiển thị tất cả bài đăng

LỊCH BLOC 

MẪU NĂM 2015
Lịch bloc có các khổ khác nhau . Bìa loại thường và loại tốt
Ngoài ra có khách hàng muốn bìa lịch đẹp hơn, sang trọng hơn và bền hơn . Họ chọn loại bìa lịch laminate

Loại bìa lịch LAMINATE