.
WHAT'S NEW?
Loading...

Bìa lịch bloc giá rẻ mã HN 2017 - gấp đôi

Bìa lịch bloc giá rẻ mã HN 2017 - gấp đôi

Bìa lịch bloc giá rẻ mã HN 2017 - gấp đôiBìa lịch gắn bloc gấp đôi lại không dùng lò xo giữa. KHổ 42x72cm , dạng lịch Metalize.
Chạm cát, bế nổi , gắn chữ nổi mạ vàng
Giá lịch gấp đôi có ép kim nội dung : …….

bia-lich-bloc-metalize-gap-hn-1


Bìa lịch gắn bloc gấp đôi lại không dùng lò xo giữa. KHổ 42x72cm , dạng lịch Metalize.
Chạm cát, bế nổi , gắn chữ nổi mạ vàng
Giá lịch gấp đôi có ép kim nội dung : …….
bia-lich-bloc-metalize-gap-hn-2

Bìa lịch gắn bloc gấp đôi lại không dùng lò xo giữa. KHổ 30x65cm , dạng lịch Metalize.
Chạm cát, bế nổi , gắn chữ nổi mạ vàng
Giá lịch gấp đôi có ép kim nội dung : …….

bia-lich-bloc-metalize-gap-hn-3

0 nhận xét:

Đăng nhận xét